Strona główna PRO OMNIBUS

PRO OMNIBUS
 

INFORMACJE     DOKUMENTY     REGULAMIN     POMOC    

 

 

I N F O R M A C J E

N A   T E M A T   F U N D A C J I   P R O   O M N I B U S

  

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS została zarejestrowana – po kilkuletnich staraniach – z inicjatywy Barbary Matwiej i Mirosława Satory we wrześniu 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Warszawie, zaś rok później wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu pod numerem 0000040023.

Jednak nie od tego momentu datuje się działalność Fundatorów na rzecz niepełnosprawnych – znacznie wcześniej uczestniczyli w różnych formach i zakresach niosąc pomoc potrzebującym – pracując w administracji publicznej, rozgłośni radiowej czy też prowadząc działalność gastronomiczno – rozrywkową w swoich kawiarniach.

Naszym dużym powodem do dumy w 2001 roku jest przede wszystkim zorganizowanie akcji na rzecz siedemnastoletniej Iwony, która z młodej, w pełni sił i radosnej dziewczyny znalazła się na wózku inwalidzkim w wyniku porażenia nerwu kręgowego. Pierwsze diagnozy lekarzy nie dawały jej większych szans na wyzdrowienie, szczególnie brak środków finansowych uniemożliwiał skuteczną rehabilitację. Podjęty przez nas najpierw dogłębny wywiad specjalistyczny na temat przyczyn choroby, a następnie sposobów jej leczenia doprowadził do tego, że znaleźliśmy radę, aby pomóc tej sympatycznej osobie.  

Udało się nam po pierwsze zdiagnozować ten przypadek, a następnie – trafiając do psychiki pacjentki – zorganizować wiele imprez artystycznych i zbiórek pieniędzy, aby zabezpieczyć jej tak długi pobyt w Ciechocinku i rehabilitację, żeby maksymalnie wyprowadzić ją z choroby. Udało się – po półrocznej rehabilitacji Iwona wyjechała z Ciechocinka bez wózka i potrzeby korzystania nawet z laski. Dziś jest już szczęśliwą żoną i matką.

Poza tym od wielu lat pomagaliśmy i włączaliśmy się jako osoby prywatne i jako firma w wiele inicjatyw integracyjnych.

W 2002 roku – kontynuując wcześniejsze festiwale piosenki młodzieży niepełnosprawnej w Ciechocinku – rozpoczęliśmy już jako Fundacja organizowanie „Ciechocińskich Impresji Artystycznych”, które w bieżącym roku po raz szósty odbędą się w naszym pięknym uzdrowisku, będąc jednocześnie XI edycją Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej – tym razem o randze międzynarodowej.

Dotychczas corocznie brało w tym Festiwalu udział 50 uczestników (podopiecznych Fundacja ma ponad 100) – młodych, niezwykle zdolnych muzycznie niepełnosprawnych osób, które przez dwa tygodnie pod okiem doświadczonych muzyków i instruktorów, z towarzyszeniem zespołu muzycznego przygotowywało się do 5 koncertów w słynnej Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym w Ciechocinku.

W tym roku w Impresjach wystąpiło tradycyjnie50 wykonawców, zaś Festiwal trwał dłużej, bo aż 19 dni. Odbyło się też 7 koncertów: 15 lipca w Kościele Parafialnym Koncert Piosenki Religijnej pod Patronatem J.E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa dedykowany Ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu z Watykanu, 22 lipca Koncert w Teatrze, 25 i 26 lipca Koncerty Konkursowe, 27 lipca Koncert Otwarty,  28 lipca Koncert Galowy (najważniejszy), 29 lipca na Rynku Starego Miasta w Toruniu Koncert Laureatów.

Od kilku lat otrzymujemy Błogosławieństwa od Papieża: Jana Pawła II a obecnie Benedykta XVI. Piąty zaś raz Festiwal obserwować będzie wielki przyjaciel naszych podopiecznych oraz Fundacji Ks. Zenon Kardynał Grocholewski z Watykanu.

Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem  Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej. Korporacyjny patronat nad imprezą objęła Telewizja Polska, która w swoich najważniejszych programach przekazuje relacje z Festiwalu.

Wstęp na koncerty jest nieodpłatny – Fundacja PRO OMNIBUS jest organizacją non profit i nie może biletować organizowanych przez siebie przedsięwzięć. Nie prowadzimy też działalności gospodarczej – wszelkie inicjatywy odbywają się ze środków pozyskiwanych od sponsorów i darczyńców oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla którego realizacja naszych pomysłów jest najlepszym przykładam współdziałania PFRON z organizacja pozarządową.

Wszak organizujemy nie tylko Impresje, ale także „Dialog Kultur – SINE FINES – bez granic” – koncerty połączone z sympozjami i prezentacją prac malarskich i rzeźb osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z udziałem kadry profesorskiej i studentów. Podczas koncertu galowego ogłaszane są wyniki oraz wręczane nagrody autorom najlepszych prac magisterskich – laureatom ogłaszanego przez PFRON i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu prac magisterskich „Otwarte drzwi”.

14 grudnia 2006 roku na zaproszenie Pierwszej Damy 12 naszych podopiecznych wystąpiło w koncercie kolęd i pastorałek „Grajmy Panu” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas spotkania Pani Prezydentowej z paniami Ambasador i małżonkami ambasadorów akredytowanych w Polsce. Artystom towarzyszyła Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Marka Czekały z udziałem znakomitego pianisty i kompozytora Piotra Salabera. Po koncercie Panie były zachwycone poziomem artystycznym i formą – twierdziły, że nigdy wcześniej nie uczestniczyły w takim koncercie. Relacje z tego wydarzenia wyemitowała Telewizja Polska w Programie 1 i TV Polonia w okresie Świąt i Nowego Roku.

W ubiegłym roku wydaliśmy jednej z naszych uczestniczek – Oli Daukszewicz – tomik poezji, zaś innej – Paulinie Zaleś – płytę z kolędami, które Telewizja polska rozsyłała swoim kontrahentom jako życzenia świąteczne. Paulina jesienią otrzymała przyznawany jeden raz w roku jednej osobie tytuł „Człowieka bez barier”.

Fundacja stara się, aby nasi młodzi przyjaciele mogli jak najczęściej móc prezentować się publicznie, na scenie, w telewizji. Z jednej strony jest to ich ogromnym dowartościowaniem, a z drugiej stanowią dobitny przykład, że także osoby niepełnosprawne mogą odnosić sukcesy – dzięki temu trafiamy do tych, którzy nie mają śmiałości wyjść do ludzi, integrujemy i pomagamy.

Nieskromnie pochwalimy się, że nasze działania są zauważane i doceniane – otrzymaliśmy sporo dyplomów, podziękowań, ale także Statuetkę PFRON, Złotą Odznakę Polskiego Związku Niewidomych,  Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu oraz Honorową Perłę Miesięcznika POLISH MARKET. Nie zabiegamy o zaszczyty, ale takie oznaki zauważalnej akceptacji utwierdzają nas w przekonaniu, że warto pracować.

Niepełnosprawni artyści podczas organizowanych przez nas koncertów śpiewają solo – tylko z towarzyszeniem zespołu muzycznego (lub podkładów CD) ewentualnie dołączamy chórki. Niektórzy organizatorzy podobnych przedsięwzięć łączą młodzież z profesjonalistami – według nas nie wychodzi to z korzyścią dla tych pierwszych, gdyż to oni muszą się dostosować do „gwiazd”, a nie odwrotnie, a skutek często odbiega od zamierzonego. My wychodzimy z założenia, że nasi podopieczni swoimi występami sami są w stanie udowodnić, że są znakomici.

Zapraszamy natomiast artystów profesjonalnych, którzy występują na zakończenie koncertów ze swoimi recitalami. Ważne są bowiem kontakty młodych niepełnosprawnych adeptów sztuki estradowej ze znanymi piosenkarzami i śpiewakami – zawsze mogą powiedzieć, że uczestniczyli w jednym koncercie – to po pierwsze, a mieć możliwość skorzystania z ich obserwacji podczas występu i czerpanie z najwspanialszych wzorców – to drugie.

Podkreślić także musimy, że wiele uroczystości, które odbywają się w ciechocińskiej Parafii, oprawianych jest muzycznie przez młodych artystów z Fundacji PRO OMNIBUS. Gdy tylko nadarzy się sposobność to chętnie tu przyjeżdżają z najdalszych zakątków Polski. I nie zdarzyło się, aby musieli ponieść z tego tytułu jakiekolwiek koszty – Fundacja dba o to, aby następowała nie tylko refundacja poniesionych kosztów, ale stara się o wymierną gratyfikację za występy.

Podsumowując – Fundacja stara się stworzyć swoim niepełnosprawnym, ale za to niezwykle utalentowanym i sympatycznym młodym przyjaciołom w Ciechocinku drugi dom, a i wielu „dzieciaków” zwraca się do nas „ciociu” i „wujku”.

 

 

 

Poniżej prezentujemy wypis Statutu Fundacji z najważniejszymi jego elementami

 

S T A T U T

(  wypis  )

 

 FUNDACJI

INICJATYW  NA  RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„PRO OMNIBUS”

 

§  2

 Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§  3

Siedzibą Fundacji jest miasto Ciechocinek.

 

§  4

 1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  

CELE  I  ZASADY  DZIAŁANIA  FUNDACJI

  

§  7

 Celami Fundacji są :

 

 1. pomoc osobom prywatnym oraz instytucjom w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacja tych osób;
 2. upowszechnianie rehabilitacji przez muzykę i zajęcia manualne;
 3. organizowanie imprez artystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych;
 4. organizowanie szkoleń i spotkań dydaktycznych;
 5. upowszechnianie nowych i nowatorskich sposobów rehabilitacji;
 6. tworzenie baz wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
 7. propagowanie i upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawnych w mediach i prowadzenie własnej działalności medialnej.

 

§  8

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. przeznaczanie na powyższe cele pozyskanych środków finansowych oraz pomocy rzeczowej ;
 2. wszelakie formy aktywizacji społecznej, kulturalnej i zawodowej osób niepełnosprawnych ;
 3. tworzenie własnych i współpracę z innymi mediami.

 

§  9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§  13

Dochody Fundacji pochodzą z : 

 1. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z Polski jak i z zagranicy ;
 2. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie lub odpłatnie ;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych ;
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację .

 

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  FUNDACJI

 

§  36

 Dla uzyskania dochodów na sfinansowanie realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie :

      -         świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych ;

-         organizacji masowych imprez rozrywkowych ;

-         działalności medialnej.

 

§  41

 Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

 

§  45

 Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub organizacją gospodarczą.

 

§  46

 Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 
Ostatnia modyfikacja: 09 listopada 2009