Strona główna PRO OMNIBUS

REGULAMIN
 

INFORMACJE     DOKUMENTY     REGULAMIN     POMOC    

 

 

R E G U L A M I N

XII  FESTIWALU  PIOSENKI  MŁODZIEŻY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ   „ IMPRESJE  ARTYSTYCZNE - CIECHOCINEK 2008”

 

1.      Cel Impresji Artystycznych – promocja utalentowanych niepełnosprawnych piosenkarzy i muzyków.

2.      W Festiwalu – w części konkursowej – mogą wziąć udział niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku 6 – 23 lat (na dzień zakończenia terminu zgłoszeń).

3.      Wykonawca w części konkursowej prezentuje piosenkę mieszczącą się w przedziale czasowym 3,0 a 4,0 min.

4.      Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub za pośrednictwem placówek kulturalno – oświatowych lub opiekuńczych.

5.      Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2008 na adres Organizatora Impresji.

6.      Do zgłoszenia ( na załączonym formularzu ) należy dołączyć zapis audio lub audio – wideo ( kaseta, CD ) trzech utworów w wykonaniu zgłaszanego uczestnika – mile widziane różne gatunki muzyczne.

7.      Oprócz nagrania własnego należy dołączyć oryginalne nagranie utworu oraz – w miarę możliwości – zapis nutowy.

8.      Doboru uczestników oraz utworu dla zakwalifikowanego uczestnika spośród zgłoszonego przez niego repertuaru dokona rada artystyczna Impresji.

9.      Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie na podany adres najpóźniej do dnia 31 maja 2008 r.

10.  Zgłoszenia z załącznikami wysyłane są na koszt własny – nadesłanych materiałów Organizator nie zwraca.

11.  XII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne - Ciechocinek 2008 odbędzie się w Ciechocinku w dniach od 10 do 28 lipca 2008 roku.

12.  Przyjazd uczestników winien nastąpić w dniu 10 lipca 2008 r. w godz. od 9.00 do godz. 16.00.

13.  Wyjazd uczestników winien nastąpić w poniedziałek 28 lipca 2008 po śniadaniu.

14.  Warsztaty i próby odbywać się będą w dniach 10 – 26 lipca 2008 r. w Sali Koncertowej oraz Teatrze Letnim w Ciechocinku.

15.  W niedzielę 13 lipca o godz. 16.00 w Kościele Parafialnym w Ciechocinku odbędzie się Koncert Piosenki Religijnej dedykowany J.E. Ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu  pod Honorowym Patronatem J.E. Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.

16.  W niedzielę 20 lipca w Muszli Koncertowej odbędzie się koncert inauguracyjny – cel charytatywny.

17.  W środę 23 lipca 1. koncert konkursowy o godz. 19.00 w Parku Zdrojowym.

18.  W czwartek 24 lipca 2. koncert konkursowy o godz. 19.00 w Parku Zdrojowym.

19.  W piątek 25 lipca koncert międzynarodowy o godz. 19.00 w Parku Zdrojowym.

20.  Koncert Galowy odbędzie się w sobotę 26 lipca o godz. 18.00 w Parku Zdrojowym.

21.  W koncercie Galowym wystąpi ~ 20 laureatów.

22.  W niedzielę 27 lipca odbędzie się Koncert Laureatów, w którym wystąpi ~ 20 uczestników. Miejsce koncertu zostanie ustalone na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

23.  W koncertach weźmie udział 50 niepełnosprawnych uczestników z Polski oraz 10 z zagranicy.

24.  Organizator preferuje wykonania utworów z akompaniamentem Orkiestry Symfonicznej ( zapewnionej przez Fundację ), dopuszcza jednak, w wyjątkowych przypadkach wykonania z tzw. półplaybackiem lub akompaniamentem własnym.

25.  Organizator dopuszcza wykonania z „chórkami” oraz elementami choreograficznymi.

26.  Uczestnicy w koncertach konkursowych oceniani będą w kategoriach:

a.       2 miejsce w wieku do 14 lat;

b.      2 miejsce w wieku powyżej 14 lat;

c.       1 miejsce w wieku do 14 lat;

d.      1 miejsce w wieku powyżej 14 lat;

e.       Grand Prix.

27.  Prezentacje oceniać będzie wyłonione przez Organizatora profesjonalne Jury według następujących kryteriów:

a.       Umiejętności wokalne wykonawcy,

b.      Dobór repertuaru,

c.       Interpretacja wykonawcy,

d.      Poziom współpracy z orkiestrą,

e.       Ogólny wyraz artystyczny.

28.  Organizator zwraca uczestnikom i jego jednemu opiekunowi koszty dojazdu na Impresje – według cen biletów pociągiem osobowym II klasy oraz zapewnia nieodpłatnie noclegi i wyżywienie.

29.  Laureaci otrzymają nagrody finansowe, w tym za Grand Prix – Nagrodę Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

30.  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia warsztatów wokalnych i uczestnictwa oraz upominki.

31.  Organizator zapewnia profesjonalny sprzęt nagłaśniający.

32.  Organizator zapewnia w trakcie warsztatów oraz prób przed koncertami fachową opiekę profesjonalnych muzyków i instruktorów.

33.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, o których uczestnicy zostaną powiadomieni.

34.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany terminu imprezy lub jej odwołania z przyczyn leżących poza Organizatorem.

G Ł Ó W N Y    O R G A N I Z A T O R

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych

PRO  OMNIBUS

87 720  Ciechocinek , Park Zdrojowy  ( w budynku „Bristol” )

022 42 757 12    022 42 78 578

biuro@fundacja.org    proomnibus@fundacja.org

www.proomnibus.org    www.fundacja.org   

 
Ostatnia modyfikacja: 09 listopada 2009